Jezik:

O podjetju


 

Podjetje AMT PROJEKT d.o.o. je proizvajalec in prodajalec proizvodov za izgradnjo komunalne infrastrukture. Nudimo vam tudi storitve, kot so razne sanacije, montaže, zagoni ter projektne rešitve. Uporabljamo različne tehnologije proizvodnje (strojno navijanje, ročni laminat, spray up, vakuum, infuzija).
Proizvodnjo imamo na dveh lokacijah, in sicer v Kostelu ter v Lescah.

 

PROIZVODI ZA IZGRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE:
• posode za pitno vodo in deževnico,
• posode za tehnološke vode iz proizvodnih procesov,
• posode za kemikalije (enoplaščne in dvoplaščne),
• lovilci olja in lovilci maščob,
• črpališča (nudimo strojno in elektro inštalacije za poliestrska in betonska črpališča),
• čistilne naprave (izvajamo tudi inženiring na večjih čistilnih napravah),
• vodohrani,
• posode za vzdrževanje cestne infrastrukture (hranilniki, mešalne naprave, posode za pesek),
• greznice,
• jaški (kanalizacijski, vodomerni, armaturni,..).