Jezik:

Lovilci maščob


 

Lovilci maščob se uporabljajo v industrijskih in gostinskih obratih, iz katerih lahko v okolje odtečejo maščobe in olja rastlinskega in živalskega izvora. Njihova uporaba je obvezna v velikih kuhinjah v hotelih, bolnišnicah, restavracijah, delilnicah hrane, klavnicah, obratih za predelavo mesa, itd. Lovilec maščob ustreza zahtevam SIST EN 1825-1.

 

[prenos] 0.3 MB Lovilec maščob NV 2
[prenos] 0.3 MB Lovilec maščob NV 4
[prenos] 0.3 MB Lovilec maščob NV 6
[prenos] 0.3 MB Lovilec maščob NV 7
[prenos] 0.3 MB Lovilec maščob NV 10
[prenos] 0.3 MB Lovilec maščob NV 15
[prenos] 0.3 MB Lovilec maščob NV 20
[prenos] 0.3 MB Lovilec maščob NV 25