Jezik:

AQUAREG BYPASS-lovilci olj s koalescentnim filtrom


 

Aquareg - lovilec olj preprečuje, da bi olje, bencin, plinsko olje, maziva, kurilno olje in nekatere druge snovi odtekle v naravno okolje. Obvezen je na javnih cestah, vseh bencinskih servisih, parkiriščih, avtopralnicah, mehaničnih delavnicah in drugod, kjer lahke tekočine uhajajo v naravo. Lovilci olj ustrezajo zahtevam SIST EN 858-1.

 

Delovanje
Lovilci olj z gravitacijo in vgrajenim koalescentnim filtrom ločujejo lahke tekočine in mulj, ne izločajo pa snovi topnih v vodi in stabilnih emulzij, ker je za to potrebna kemijska obdelava. Umazana voda priteče najprej v usedalnik mulja, kjer se vodni tok upočasni in iz vode se izločijo trdni delci. Delno mehansko očiščena voda nato vstopa v lovilec olja skozi posebne polietilenske plošče (lamelni usedalnik), ki dodatno umirijo vodni tok tako, da se pospeši izločanje mulja, istočasno pa se izločijo tudi večje kapljice lahkih tekočin. Zaradi posebne konstrukcije plošč popolna zamašitev sistema ni možna. Manjše kapljice lahkih tekočin se iz vode izločijo s pomočjo koalescentnega filtra. Očiščena voda skozi odtok zapusti lovilec olja. Odpadne vode, očiščene skozi lovilec olj AQUAREG, vsebujejo manj kot 5mg olj na liter vode. Po veljavnih evropskih standardih lahko voda, očiščena skozi lovilec olj AQUAREG, odteka v proste površinske vode.

 

[prenos] 0.5 MB LETAK - LOVILCI OLJA IN LOVILCI MAŠČOB

SKICE AQUAREG - 10 % BY PASS

[prenos] 0.2 MB Aquareg 10 bp 1
[prenos] 0.2 MB Aquareg 15 bp 1,5
[prenos] 0.2 MB Aquareg 30 bp 3
[prenos] 0.3 MB Aquareg 40 bp 4
[prenos] 0.3 MB Aquareg 60 bp 6
[prenos] 0.3 MB Aquareg 80 bp 8
[prenos] 0.3 MB Aquareg 100 bp 10
[prenos] 0.3 MB Aquareg 150 bp 15
[prenos] 0.3 MB Aquareg 200 bp 20
[prenos] 0.3 MB Aquareg 250 bp 25
[prenos] 0.3 MB Aquareg 300 bp 30
[prenos] 0.3 MB Aquareg 400 bp 40
[prenos] 0.3 MB Aquareg 500 bp 50
[prenos] 0.3 MB Aquareg 600 bp 60
[prenos] 0.3 MB Aquareg 650 bp 65
[prenos] 0.3 MB Aquareg 800 bp 80
[prenos] 0.3 MB Aquareg 1000 bp 100
[prenos] 0.3 MB Aquareg 1250 bp 125

AQUAREG - 20 % BY PASS

[prenos] 0.2 MB Aquareg 15 bp 3
[prenos] 0.3 MB Aquareg 30 bp 6
[prenos] 0.3 MB Aquareg 40 bp 8
[prenos] 0.3 MB Aquareg 60 bp 12
[prenos] 0.3 MB Aquareg 80 bp 16
[prenos] 0.3 MB Aquareg 100 bp 20
[prenos] 0.3 MB Aquareg 150 bp 30
[prenos] 0.3 MB Aquareg 200 bp 40
[prenos] 0.3 MB Aquareg 250 bp 50
[prenos] 0.3 MB Aquareg 300 bp 60
[prenos] 0.3 MB Aquareg 400 bp 80
[prenos] 0.3 MB Aquareg 500 bp 100
[prenos] 0.3 MB Aquareg 650 bp 130
[prenos] 0.3 MB Aquareg 800 bp 160
[prenos] 0.3 MB Aquareg 1000 bp 200
[prenos] 0.3 MB Aquareg 1500 bp 300