Jezik:

Cisterne za vodo


CISTERNE ZA PITNO VODO

Cisterne za pitno vodo se uporabljajo za zbiranje izvirske ali pitne vode. Vodotesna konstrukcija pri večjih nalivih preprečuje vdor površinskih voda ali meteorne vode.

Cisterna za pitno vodo je za razliko od vodohrana enokomorna posoda, ki se uporablja predvsem za hranjenje vode. Komora je opremljena s cevnimi priključki za dotok, iztok vode, popolno praznjenje, preliv in vstopno odprtino. Pokrov in zračnik sta zaščitena proti morebitnim nepooblaščenim vdorom.

 

CISTERNE ZA DEŽEVNICO

Cisterna za deževnico se uporablja za zbiranje deževnice, ki jo lahko uporabljamo za zalivanje vrta, pranje perila, kopanje, pomivanje posode, pranje avtomobila...

SKICE

[prenos] 0.3 MB Cisterna za pitno vodo
[prenos] 0.3 MB Cisterna za deževnico
[prenos] 0.1 MB Cisterna za deževnico - brez opreme