Jezik:

Čistilne naprave SBR REG


 

Biološke čistilne naprave so namenjene čiščenju odpadne vode iz stranišč, kopalnic, kuhinj in podobnih virov onesnaženja v gospodinjstvu, poslovnih zgradbah, gostinskih lokalih,…

Prečiščeno vodo lahko spustimo v ponikalnico ali v površinske vode. Pri snovanju biološke čistilne naprave je upoštevana dnevna poraba vode 150 litrov na osebo (povprečna dnevna poraba vode v individualni hiši v Sloveniji znaša od 120 do 150 litrov na osebo).

 

Princip biološkega čiščenja
Odpadna voda priteče v mehansko stopnjo čistilne naprave, usedalnik, kjer se izločijo večji trdni delci, nato se voda prečrpa v drug del naprave, biološko stopnjo. Tu poteka naravno samoočiščenje, kjer se raztopljene in neusedljive organske snovi pretvorijo v usedljivo obliko. To omogočajo mikroorganizmi, ki tvorijo razpršeno biomaso.Za razvoj mikroorganizmov mora odpadna voda vsebovati hranilne snovi, imeti ustrezno temperaturo in zadostno količino kisika, zato se v biološki stopnji v odpadno vodo vpihuje zrak. Fazi aeracije sledi faza sedimentacije. Po fazi sedimentacije očiščena voda s pomočjo črpalke odteka iz čistilne naprave.

[prenos] 0.6 MB LETAK - ČISTILNE NAPRAVE SBR REG

SKICE

[prenos] 0.2 MB SBR REG 5
[prenos] 0.1 MB SBR REG 8
[prenos] 0.1 MB SBR REG 12
[prenos] 0.1 MB SBR REG 20
[prenos] 0.1 MB SBR REG 30
[prenos] 0.1 MB SBR REG 40
[prenos] 0.1 MB SBR REG 50