Jezik:

Gravitacijski lovilci olja


 

Gravitacijski lovilci olj se uporabljajo pri odvodnjavanju vode iz manjših povoznih površin in preprečujejo, da bi olje, bencin, plinsko olje, maziva, kurilno olje in druge podobne snovi odtekle v naravno okolje. Lovilci olj ustrezajo zahtevam standarda SIST EN 858-1.

 

Delovanje
Voda, onesnažena z lahkimi tekočinami, se zadržuje v lovilcu olj toliko časa, dokler se kapljice olj zaradi nizke specifične teže ne dvignejo na gladino. Odpadne vode, očiščene skozi gravitacijski lovilec olj, ne vsebujejo več kot 100 mg olj na liter vode pri največjem dovoljenem pretoku. Ko se v lovilcu olj nabere mejna količina, je potrebno izločeno olje izčrpati. Črpanje poteka skozi vstopni jašek. Lovilec olj mora biti dostopen za vzdrževanje in praznjenje.

[prenos] 0.5 MB LETAK - LOVILCI OLJA IN LOVILCI MAŠČOB

 SKICE

[prenos] 0.3 MB LO NV 1
[prenos] 0.3 MB LO NV 2
[prenos] 0.3 MB LO NV 3
[prenos] 0.3 MB LO NV 4
[prenos] 0.3 MB LO NV 5
[prenos] 0.2 MB LO NV 6
[prenos] 0.2 MB LO NV 8
[prenos] 0.3 MB LO NV 10
[prenos] 0.3 MB LO NV 15
[prenos] 0.3 MB LO NV 20
[prenos] 0.3 MB LO NV 30
[prenos] 0.2 MB LO NV 30 - ležeči
[prenos] 0.3 MB LO NV 40