Jezik:

Hišna črpališča


Odpadne vode iz stanovanjske hiše se zbirajo v jašku. Ko odpadna voda v jašku doseže določeno količino jo centrifugalna črpalka prečrpa v kanalizacijski sistem. Poleg nivojskega stikala za vklop črpalke je lahko nameščeno še nivojsko stikalo, ki opozori na zvišan nivo odpadne vode. Posebni sekalni rotor črpalke preprečuje, da bi prišlo do zamašitve črpalke in tlačnega cevovoda. Protipovratni ventil na tlačnem cevovodu pa preprečuje, da bi prečrpana voda v tlačnem cevovodu stekla nazaj v jašek. Zaporni ventil na tlačnem cevovodu je v primeru okvare potrebno zapreti in izvleči črpalko. Montaža in demontaža črpalke sta zelo enostavni in hitri. V primeru, da je tlačni cevovod zelo kratek, protipovratni in zaporni ventil nista potrebna.

[prenos] 0.4 MB LETAK - ČRPALIŠČA

SKICE

[prenos] 0.3 MB HIŠNO ČRPALIŠČE fi 1000 - POVOZNO
[prenos] 0.3 MB HIŠNO ČRPALIŠČE fi 800 - POVOZNO
[prenos] 0.3 MB HIŠNO ČRPALIŠČE fi 1000 - NEPOVOZNO
[prenos] 0.2 MB HIŠNO ČRPALIŠČE fi 800 - NEPOVOZNO