Jezik:

Jaški


 

Jaški se uporabljajo v kanalizacijskih sistemih za gravitacijsko odvajanje vod iz stanovanjskih hiš, naselij in mest za meteorne vode in odpadne vode iz industrijskih obratov.

[prenos] 0.3 MB Vodomerni jašek
[prenos] 0.3 MB Standardni jašek
[prenos] 0.3 MB Armaturni jašek
[prenos] 0.3 MB Hišni jašek
[prenos] 0.3 MB Jašek za mešani sistem
[prenos] 0.3 MB Kaskadni jašek
[prenos] 0.2 MB Sedlasti jašek
[prenos] 0.3 MB Umirjevalni jašek
[prenos] 0.2 MB Požiralnik/peskolov