Jezik:

Lovilci maščob


 

Lovilci maščob se uporabljajo v industrijskih in gostinskih obratih, iz katerih lahko v okolje odtečejo maščobe in olja rastlinskega in živalskega izvora. Njihova uporaba je obvezna v velikih kuhinjah v hotelih, bolnišnicah, restavracijah, delilnicah hrane, klavnicah, obratih za predelavo mesa, itd. Lovilec maščob ustreza zahtevam SIST EN 1825-1.

 

Delovanje
Umazana voda vstopa najprej v usedalnik mulja, kjer se vodni tok upočasni tako, da se trdni delci (mulj) lahko izločijo. Trdni delci se nabirajo na dnu usedalnika. Z maščobo onesnažena voda nato vstopa preko preliva v lovilec maščob. Tu se zaradi nizke specifične teže maščobe dvigujejo na gladino. Pred iztokom je nameščena stena, ki zadržuje zgornjo plast izločene maščobe. Očiščena voda z dna lovilca maščob odteka pod steno v iztok. Odpadne vode, očiščene skozi lovilec maščob, ne vsebujejo več kot 25 mg maščob na liter vode. Voda očiščena skozi lovilec maščob po veljavnih evropskih standardih lahko odteka v proste površinske vode.

[prenos] 0.5 MB LETAK - LOVILCI OLJA IN LOVILCI MAŠČOB

SKICE

[prenos] 0.3 MB Lovilec maščob NV 2
[prenos] 0.3 MB Lovilec maščob NV 4
[prenos] 0.3 MB Lovilec maščob NV 6
[prenos] 0.3 MB Lovilec maščob NV 7
[prenos] 0.3 MB Lovilec maščob NV 10
[prenos] 0.3 MB Lovilec maščob NV 15
[prenos] 0.3 MB Lovilec maščob NV 20
[prenos] 0.3 MB Lovilec maščob NV 25