Jezik:

Vodohrani


 

Vodohran se uporablja za zbiranje vode. Voda se običajno steka iz zajetja preko cevovoda v vodohran. Prostornina vodohrana mora zadostovati za dnevno količino porabljene vode.

 

Delovanje
Vodohran je dvo ali več komorna posoda, ki se uporablja izključno za hranjenje vode. Primarna komora služi hranjenju vode, druga pa kot predprostor za nadzor in vzdrževanje posode. Prva komora je opremljena s cevnimi priključki za dotok in iztok vode, zračnikom in vstopno odprtino. Vodohran je opremljen tudi s priključki za dotalni izpust in prelivom za presežno vodo. Iztok vode je lahko gravitacijski ali s pomočjo črpalk, ki so nameščene v predprostoru. Dostop v predprostor je mogoč skozi vstopni jašek ali skozi vrata (čelni vstop, stranski vstop).

 

Izdelujemo več tipov vodohranov.

[prenos] 1.3 MB LETAK - VODOHRANI

SKICE

[prenos] 0.4 MB Vodohran
[prenos] 0.8 MB Vodohran - tabela z dimenzijami
[prenos] 0.1 MB Vodohrani - cevni razvodi